Konstrukce Hard

HARD JESENÍK

Vznik střediska HARD Jeseník se datuje k 1.8.2008, kdy došlo k fůzi společnosti VÍTKOVICE HARD a.s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
V 70. letech byl charakteristickým nosným prvkem střediska HARD halový systém složený ze dvou za studena válcovaných "C" profilů.
V 90. letech byly postupně konstrukce z otevřených za tepla vyráběných profilů nebo profilů svařovaných.
V dnešní době je výroba realizovaná v prostorách o celkové ploše 21 644 m2 o roční kapacitě výroby ocelových kontrukcí 12 000 t/rok.