Magma

Popis software Magma

Simulační software, určený především pro využití ve slévárenství a ocelářství. Magma je účinným nástrojem při tvorbě technologických postupů, především v procesu předvýrobních etap. V naší společnosti je hojně používaný k predikci slévárenských vad, optimalizaci výrobních postupů. Mezi nejčastěji sledované okruhy výpočtů patří:

  • simulace tuhnutí odlitků a ingotů
  • plnění, odlévání forem
  • napěťové stavy v odlitcích, deformace
  • tepelné zpracování

Příklady použití


Odlitek Kaplanovy lopatky - konturové rozložení licí rychlosti v čase lití 13,2 sekundy.

 


Odlitek Kaplanovy lopatky - konturové rozložení dvoufázového pásma v čase 18 min od začátku lití.

 


Konturové rozložení slévárenského modulu po odlití náboje Kaplanovy turbíny.

 


Predikce konturové distribuce síry a fosforu po odlití beranu.

 


Konturové rozložení Niyamova kritéria (predikce porozity) na odlitku nosného kruhu.