MARC - příklady

Pevnostní výpočty tlakových nádob

Pro potřeby certifikací nových typů ocelových lahví na stlačený plyn jsou prováděny napěťově – deformační simulační analýzy.

Zákazník : VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Je uveden příklad pro ocelové tlakové lahve na CNG D 360 mm – pro kanadský trh.

Celková deformace lahve (3x zvětšeno) pro srovnání s nezatíženou lahví [mm] – tlak 558 bar

Rozložení teplot v polotovaru lahve po zpětném protlačení (pro VCY a.s)