Objekt expedice škváry a dopravníkový most

Objekt expedice škváry a dopravníkový most

Novostavba

Objednatel:VSLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Místo stavby:Ostrava - Třebovice
Realizace:06/2014 - 08/2015
Finanční objem:15.5 mil. Kč bez DPH

Účelem projektu bylo dosáhnout snížení emisí na kotli K14 a požadovaných limitů ve spalinách. Veškeré práce byly prováděny za provozu.

Stavba zahrnovala tyto části:

  • Objekt expedice škváry (zastavěná plocha 166 m2)

Expedice škváry jako samostatný stavební celek je kontejnerová hala s ocelovou nosnou konstrukcí a lehkým opláštěním, o půdorysném rozměru cca 8,0 x 20,5 m a výšce 9 m. Slouží pro umístění 5 kontejnerů typu ACTS S-20. Součástí stavby jsou elektrorozvody, zdravotechnika, MaR, vzduchotechnika.

  • Dopravníkový most (zastavěná plocha 175 m2)

Dopravníkový most je nadzemní opláštěný objekt s nosnou ocelovou konstrukcí, spojující pásovým dopravníkem nově budovanou halu expedice škváry s kotelnou. Průřez mostu je 2,9 x 3,3 m, výška střechy +8,4 m nad terénem, ocelová podlaha je na úrovni +5,28 m. Součástí mostu je přesýpací stanice a napínací stanice.

Fotografie