Odstranění granulačního pole na pozemku p.č. 1051/99

Odstranění granulačního pole na pozemku p.č. 1051/99

Demolice, zemní práce

Objednatel:VÍTKOVICE, a.s..
Místo stavby:Ostrava - Vítkovice
Realizace:06/2017 - 09/2017
Finanční objem:42 250 000,- Kč bez DPH

Stavba ,,Odstranění granulačního pole na pozemku p.č.1051/99 ´´ obsahovala demolici nezastřešeného objektu pod úrovní okolního terénu, sestávajícího se z ŽB opěrných stěn a ŽB základových desek. Součástí demolice byl i potrubní kanál a 2 energokanály, které vedly souběžně po celé délce granulačního pole.

Z technologických zařízení se nacházely v kanálech potrubí a části energolávek.

Odstraněné betonové konstrukce byly recyklovány přímo na staveništi a vzniklý recyklát použit jako zásypový materiál. Vzniklá stavební jáma po odstranění objektu byla zavezena zásypovým materiálem po vrstvách včetně hutnění na požadované zhutnění.

Fotografie