Plynojemy a fermentory

 

Vítkovice ENVI jsou tradiční výrobci  plynojemů na jímání a skladování plynu, převážně metanu CH3.

Dodáváme 2 typy plynojemů : 

  • Nádrž s pevnou smaltovanou střechou,  osazená vnitřním  vakem (plynojemem)
  • Nádrž se střechou s nasazeným dvojmembránovým plynojemem

Fotografie: fermentory