Press Releases

Back

Vítkovice Heavy Machinery dokončily díly lodního výtahu

Vítkovice Heavy Machinery (VHM), člen strojírenské skupiny Vítkovice, dokončily výrobu dílů pro havarijní systém lodního výtahu Niederfinow v Německu. Na zakázku za více než 300 milionů korun, kterou firma dodávala dva roky, bezprostředně naváže nový kontrakt. „Dodavatelské konsorcium lodního výtahu je s dosavadním provedením prací a úrovní spolupráce spokojeno, proto budeme vyrábět i zadržovací zařízení vodní vany výtahu. Jeho součástí je také kontrolní montáž všech dílů zařízení včetně hydrauliky," uvedl generální ředitel VHM Martin Bednarz.

Německé reference navíc VHM pomohly také ke smlouvě na díly strojního zařízení mostu Katwyk v Hamburku. VHM budou pracovat na částech mostu, který je technicky zajímavý svou střední částí, jenž se zvedá vysoko nad vodní hladinu a umožňuje tak velkým námořním lodím vjezd do hamburského přístavu. Vítkovická firma do roku 2019 vyrobí více než 200 tun strojního zařízení pro zvedání mostu. Oba nové kontrakty mají podle obchodního ředitele VHM Jiřího Brože v součtu hodnotu zhruba 50 milionů korun.

Stavba lodního výtahu Niederfinow, unikátního technického díla spojujícího povodí řek Odra a Labe v blízkosti Berlína, je kvůli strategické vodní dopravní cestě sledována německou spolkovou vládou. Investorem mostu v Hamburku je rovněž významná instituce - Hamburg Port Authority (Hamburský přístavní úřad). „Při přejímkách takovýchto typů zakázek se rozměry měří laserovým zařízením a povolená výrobní a montážní odchylka se blíží nule," upozornil obchodní ředitel VHM Brož na významné technické okolnosti německých zakázek.