Prodloužení hal A-C v Kopřivnici

Prodloužení hal A-C v Kopřivnici

Demolice, rekonstrukce i novostavba

Objednatel:PLS II, s.r.o.
Místo stavby:Kopřivnice
Realizace:10/2014 - 03/2015
Finanční objem:12 mil. Kč bez DPH

Stavba Prodloužení hal A-C zahrnovala:

  • demolici stávající štítové zdi
  • prodloužení nosné OK stávající haly o cca 9 x 80 m včetně podlahy a opláštění
  • prodloužení tří stávajících jeřábových drah
  • terénní úpravy včetně ozelenění, oplocení

Prodloužení haly slouží pro další rozšíření sortimentu prací firmy o tryskání ocelových plechů, výrobků, atd.

Na základě požadavku investora neomezit po dobu výstavby provoz ve stávající hale, byla štítová zeď podchycena proti zřícení a ponechána až do doby provedení nové přístavby. Pro montáž jeřábových drah bylo nutno vyřezat v ponechané zdi otvory.

Teprve po opláštění nové přístavby bylo možné započít s demolicí štítové stěny a realizovat základ pro tryskací stroj, vnitřní stavební práce a podlahu (ŽB deska v kombinaci se zámkovou dlažbou). Byl splněn i požadavek investora na to, aby podlaha a betonový základ pro tryskací stroj splňovaly pevnostní podmínky již při předání díla.

Přístavba haly je z obou stran přístupná pro vjezd kamionu rolovacími průmyslovými vraty šířky 5m.

Přístavba haly je plně vybavena všemi potřebnými rozvody médií pro nový provoz (silnoproud, slaboproud, rozvody plynu, zdravotechnika, stlačený vzduch) včetně nových přeložek.

Veškeré práce byly prováděny za provozu firmy UnionOcel, s.r.o., v zimním období a bez omezení výroby.

Fotografie