Sklady kapalných hnojiv - nádrže na DAM

 

Chemická odolnost smaltovaných plechů, a zkušenosti ve výstavbě vysokokapacitních zásobníků, nás vedla k vytvoření technologických celků pro skladování kapalných minerálních hnojiv. Kapalná minerální hnojiva patří v koncentrovaném stavu mezi velice agresivní látky na bázi amoniaku. Smaltované nádrže vsak zaručí jejich bezpečné skladování po mnoho let. Našimi strategickými partnery jsou jak samotní výrobci hnojiv, tak velká zemědělská družstva, která zásobují hnojivy celé regiony.

Příjem hnojiva pro uskladnění je možný přímo ze železničních tratí speciálními stojany, které umožňují rychlé přečerpání i mnoha vagónových cisteren. Množství uskladněného hnojiva je možné sledovat na centrální počítačové vizualizaci s dálkovým přenosem. Pro snadné plnění automobilových cisteren je instalován výdejní stojan, kde je možné načepovat přesné množství konkrétního hnojiva. Naše zkušenosti garantují splnění všech legislativních požadavků, které jsou kladeny na skladování těchto hnojiv.

 

ÚČEL SKLADŮ NA KMH

 • Uskladnění kapalných minerálních hnojiv
 • Míchání a ředění kapalných minerálních hnojiv
 • Příjem a výdej kapalných minerálních hnojiv
 • Evidence množství přijatých a vydaných kapalných minerálních hnojiv

VÝHODY SKLADŮ NA KMH

 • Expedice hnojiva od výrobce dle potřeb výrobce a provozovatele skladu KMH
 • Zásoba hnojiva připravena kdykoli k použití dle potřeb zemědělců
 • Nákup a uskladnění hnojiva v období kdy je nejnižší cena za hnojivo
 • Možnost míchání různých druhů kapalných hnojiv i s hnojivy pevnými, případně míchání kapalných hnojiv s látkami na ochranu rostlin

Výhody nádrží ze smaltovaných plechů pro skladování KMH

 • Bezkonkurenční trvanlivost při skladování agresivních látek ve srovnání s betonovými či komaxitovanými nádržemi
 • Vysoká odolnost smaltovaných plechů dusíkatým hnojivům
 • Životnost smaltovaných nádrží více jak 40 let
 • Vysoká otěruvzdornost a chemická odolnost (pH 4-11)
 • Nadzemní uspořádání nádrží, trvalá kontrola těsnosti
 • Rychlá výstavba a montáž
 • Vysoká variabilita konstrukčního řešení
 • Malá zastavená plocha
 • Možnost přestavby či přemístění již postavené nádrže
 • Po skončení životnosti nádrže je možno nádrž jednoduše a levně ekologicky zhodnotit

Technologické celky skladu pro KMH

 • Stáčecí místo s záchytnou vanou pro stáčení hnojiv z vlakových cisteren
 • Příjmová a recirkulační čerpadla
 • Nádrže ze smaltovaných plechů pro skladování KMH
 • Míchací nádrž ze smaltovaných plechů pro míchání kapalných a tuhých hnojiv
 • Směšovač pro mísení různých kapalných hnojiv
 • Výdejové čerpadla pro míchání a výdej kapalných hnojiv do autocisteren
 • Výdejový stojan pro autocisterny
 • Řízení technologického procesu s řídícím systémem PLC SIEMENS SIMATIC
 • Vizualizace technologického procesu programem SCADA s dálkovým přenosem a archivací dat
 • Záchytná vana ze smaltovaných plechů
 • Podzemní jímka na úkapy ze smaltovaných plechů

Používané rozměry nádrží ze smaltovaných plechů pro skladování KMH

PRŮMĚR NÁDRŽE (mm) POČET LUBŮ UŽITNÝ OBJEM NÁDRŽE (m3) HMOTNOST HNOJIVA (t)
6000 7 270 356
6857 4 200 264
8571 8 640 845
10286 9 1044 1378
12000 7 1100 1452

Fotografie