SYSWELD - příklady

Numerická simulace svařování plechu horké komory z austenitické vysokolegované oceli W304L technologií 141

Zákazník: firma Chemcomex

Počítáno pro JE DUKOVANY.

Schematický nákres horkých komor + vyznačení řešeného uzlu.

Způsob stehování.

Konturové rozložení teplotního pole po zavaření posledního segmentu krycí housenky svařované v poloze PF – ochlazování na vzduchu.

Absolutní deformace po svařování prezentované formou rádius vektoru (deformace zvětšeny 20x).

Simulace kompletní technologie ohřevů, kování a vychlazení po kování u výkovků z materiálu INCONEL 718

Řešeno pro firmu Dynamic Metals resp. GENERAL ELECTRIC

Modelování tepelného zpracování po kování – rozložení teplot a plastických deformací.

Hřídel větrné elektrárny po kalení, konečně prvkový model této hřídele a predikce konturového rozložení teplotního pole numer simulací

Řešeno v rámci optimalizace výroby hřídelí větrných elektráren ve VHM.

Predikce konturového rozložení absolutních deformací v záporném směru gravitace u nevhodně uloženého lanového bubnu před a po PWHT

Řešeno v rámci kooperační výroby lanového bubnu VHM a VPE.

Deformace vykresleny při 10 násobném zvětšení.

Porovnání celkové šířky TOO krycí housenky stanovené pomoci numerické simulace a makrostrukturním rozborem experimentálního svarového spoje oceli T24

Řešeno pro JE DUKOVANY – HORKÉ KOMORY

Výpočet vývoje pnutí ve svařované konstrukci.