VÍTKOVICE ÚAM a.s.

 

Společnost VÍTKOVICE ÚAM a.s. provádí aplikovaný a experimentální výzkum a poskytuje služby v oblasti technických výpočtů a analýz ve strojírenství a stavebnictví. Činnost společnosti je zaměřena na numerické a experimentální analýzy energetických zařízení a konstrukcí při jejich návrhu, či na řešení technických problémů plynoucích z jejich provozu.

Společnost se také dlouhodobě zabývá hodnocením spolehlivosti a životnosti konstrukcí, provozovaných zařízení a potrubních systémů. Dále se zaměřuje na posuzování technického stavu, provozní způsobilosti, optimalizaci kontrol konstrukcí a zařízeních především v energetice, chemickém a petrochemickém průmyslu.

Cílem společnosti je rozvíjet aplikovaný a experimentální výzkum v oblasti přírodních a technických věd a tím přispět úspěšnému řešení technických problémů jak při  návrhu konstrukcí a zařízení s vyššími parametry a nižší ekonomické náročnosti, tak ke zlepšení a optimalizování provozu stávajících zařízení.

  • Sídlo: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
  • Email: vitkovice.uam@vitkovice.cz
  • IČO: 28594771
  • DIČ: CZ 28594771
  • Společnost zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4189