VÍTKOVICE ÚAM a.s. - publikace

 

Společnost VÍTKOVICE ÚAM a.s. provádí aplikovaný a experimentální výzkum a poskytuje služby v oblasti technických výpočtů a analýz ve strojírenství a stavebnictví. Činnost společnosti je zaměřena na numerické a experimentální analýzy energetických zařízení a konstrukcí při jejich návrhu, či na řešení technických problémů plynoucích z jejich provozu.

Společnost VÍTKOVICE ÚAM a.s. se kromě nezávislého výzkumu a vývoje v oblasti přírodních a technických věd zabývá publikační činností za účelem šíření znalostí. Články a knihy publikuje v odborných časopisech v ČR i v zahraničí.