Nádržde na vodu, vodojemy, sprinklery

 

Ocelové smaltované nádrže je možno s výhodou použit jako stabilní zásobníky požární vody pro sprinklerové systémy. Stavebně jsou řešeny jako samostatně stojící zastřešené nadzemní nádrže válcového tvaru. Stavebnicový způsob konstrukce umožňuje sestavit nádrže od objemu 6 m3 až po nádrž o objemu 4500 m3.

Nádrž tvoří betonové dno vyrobené buď z vodostavebního betonu nebo je opatřeno nepropustnou folií. Plášť je sešroubován se smaltovaných plechů tmelených silikonovým tmelem. Střecha je lehká z vlnitého plechu. Příslušenství tvoří výstupní žebřík na střechu, revizní vstupy, odvětrávací hlavice, hrdla s přírubami a přepadové potrubí. Součásti dodávky může být, dle požadavku zákazníka, kombinace tepelné izolace s elektrickým vytápěním.

Mezi výhody těchto nádrží patří zejména:

  • rychlá montáž
  • možnost instalace v obtížně přístupných prostorách (např. sklepy)
  • trvanlivost povrchové ochrany
  • rychlá likvidace v případě zrušení systému
  • vícenásobné použití

Naše nádrže uspokojí veškeré požadavky kladené na uskladnění vody pro stabilní hasící systémy.

 

Konstrukce nádrží je prováděna dle EN standardu, případně dle FM Global standartu.

FOTOGRAFIE: Sprinklery

FOTOGRAFIE: Nádrže na vodu