GIS

GIS

Pod pojmem Geografický informační systém rozumíme IS umožňující sběr a správu prostorových dat neboli geodat. Tenty GIS systémy pak poskytují nástroje pro jejich analýzu a pro grafickou prezentaci výsledných prostorových modelů zájmového území. Vstupní data se ukládají do prostorové databáze (geodatabáze), která umožňuje aplikaci prostorových dotazů, případně provádění složitých analýz v interakci s GIS softwarem. Výstupem může být mapa (a to jak digitální, tak i klasická papírová), trojrozměrný model území, případně dynamická animace konkrétního jevu. GIS se také drží trendu prezentace dat v prostředí internetu - jsou spravovány mapové servery pro publikaci mapových služeb (tzv. WMS služeb, Web Map Services) a vyvíjejí se webové mapové aplikace.

Společnost Vítkovice IT Solutions, a.s. má v oblasti GIS vlastní řešení postavená nad technologiemi společností ESRI a Latitude Geographics, jejichž jsme dlouholetými partnery. Dodáváme různé aplikační řešení pro celou škálu činností v oblasti GIS, která jsou použita v různých oblastech, nejen pro IZS. Nejsme ale limitování pouze IZS, integrujeme také další návazné systémy, zvláště ve zdravotnictví, veřejné správě a nebo veřejným sektorem v nejrůznějších aplikačních nasazeních.