GIS ve veřejné správě

GIS ve veřejné správě

Tato řešení vycházejí s kompletního sběr dat v terénu na území daného sídla, vytvoření mapových vrstev a publikace dat do podoby webových map včetně vytvoření mapové aplikace, která bude implementována do webové prezentace zákazníka.

Nejedná se tedy o žádné izolované partikulární řešení, které by mohlo do budoucna skončit ve slepé uličce. Základ tvoří ArcGIS Server platforma poskytující serverové řešení pro GIS. Díky ní mohou všichni pracovníci úřadu využívat geografická data, vizualizovat je, analyzovat a nalézat skrze ně nové souvislosti. Nad touto GIS technologií existuje několik zajímavých mapových frameworků, z nichž výrazně převyšující schopnosti jiných je Geocortex Essentials od kanadské společnosti Latitude Geographics.

 

Referenční implementace

  • Moravskoslezský kraj (Geocortex Essentials)
  • HZS Moravskoslezského kraje (Geocortex Essentials)
  • Město Bojkovice (Geocortex Essentials)
  • Statutární město Ústí nad Labem (Geocortex Essentials)