Hasící přístroje

Hasicí přístroje

Vyrábíme, dodáváme, kontrolujeme, opravujeme, plníme všechny druhy hasicích přístrojů dostupné na trhu a vyrobené v souladu s platnými normami a legislativními požadavky , a to jak přenosné, tak pojízdné:

 • práškové
 • s náplní CO2
 • pěnové
 • vodní
 • mlhové
 • plynové

Zajišťujeme komplexní služby v PO i BOZP

 • zpracování dokumentace a technických zpráv
 • poradenskou činnost v určování počtu a druhů hasicích přístrojů
 • analýzu rizik, školení a odbornou přípravu
 • dokumentaci o protivýbuchové prevenci
 • služby koordinátora staveb
 • preventivní kontroly osobou odborně způsobilou
 • hmotné dodávky věcných prostředků požární ochrany

Provádíme servisní činnosti zaměřené rovněž na:

 • kontroly požárních vodovodů
 • kontroly požárních klapek
 • periodické kontroly a zkoušky tlakových láhví a svazků
 • revize tlakových nádob stabilních
 • kontrolu stabilních a polostabilních hasicích zařízení
 • údržbu, včetně nového plnění a opravy hasicích přístrojů, požárních vodovodů i požárních klapek, požárních dveří

Dodáváme:

 • plovoucí čerpadla
 • elektrocentrály
 • hlásiče kouře a detektory plynů
 • hydrantové systémy a hydrantovou techniku
 • pytlovačky písku - sorbenty

Vlastníme:

 • plně automatickou průběžnou lakovací linku pro práškové nanášení barevS účinností od 26.4.2017 byl ukončen prodej
hasicího prostředku 2X/ETS.