Hřídele

Hřídele

Hřídel je každá rotační součást válcového tvaru. Proto je obor hřídelí omezen na hřídele svým užitím pro: vodní elektrárny, větrné elektrárny, hřídele pro povrchovou a důlní těžbu a v neposlední řadě hřídele železničních náprav. Do tohoto oboru spadají i všechny ostatní nezařazené hřídele, kromě hřídelí pro lodní průmysl, části strojů a kovaných tyčí. Hřídele se dodávají v hrubovaném provedení, většinou s přídavkem 5 až 10mm na plochu, nebo finálně opracované s dírami v přírubách, povrchovými úpravami, popřípadě dalšími speciálními požadavky, jakými mohou být návary, nebo montáž objímek, setrvačníků, límců a části ložisek. Pro transport se hřídele konzervují na krátkodobou přepravu, nebo zámořským balením, kdy se pro ložení používají jak dřevěné, tak železné podstavce či podle požadavku zákazníka dřevěné bedny a kontejnerizace.

Hřídele větrných elektráren

Slouží k přenosu krouticího momentu z lopatek větrné elektrárny na generátor. Věže umístěné na pevnině se nazývají On-Shore a věže na moři Off-Shore. Hřídele jsou dodávané jak v hrubovaném provedení, tak finálně opracované s metalizací nefunkčních části povrchu.

Hřídele vodních elektráren

Soustava hřídelí je spojena ve svislé poloze a společně přenáší krouticí moment z lopatek turbíny na generátor. Hřídele jsou dodávané jak v hrubovaném provedení, tak finálně opracované včetně povrchových úprav. Při přejímkách lze zákazníkům nabídnout zkušební spojení celé soustavy hřídelí, pokud jsou vyráběny společně ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Nejpoužívanější jsou díly pro Kaplanovu a Francisovou turbínu. Často se k hřídelím dodávají i kované kroužky jako například límce ložiska nebo setrvačníky.

Hřídele pro povrchovou a důlní těžbu

Hřídele se používají pro přenos krouticího momentu za účelem drcení a separaci materiálu nebo pro hlubinné dobývání. Velký význam mají v cementárenském průmyslu. Často se provádí montáž hřídelí (výkovků) s dalšími částmi (odlitky), což je jedna z konkurenčních výhod VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., jelikož společnost tuto možnost často svým zákazníkům zajištuje. Celý výrobní proces je tak řízen v jedné společnosti.

Hřídele rotorů

Soustava hřídelí, která je zakončena hřídelí, jenž prochází rotorem a přenesený krouticí moment tento rotor roztáčí. V drážkách jsou v hřídeli umístěny pólové desky, které generují elektrický proud. Využití hřídelí rotorů je u vodních a parních turbín nebo klasických elektromotorů. Provedení opracování je stejné jako u ostatních typů hřídelí a to hrubované (s přídavkem) nebo finální s vyfrézovanými drážkami.

Hřídele železničních náprav

Slouží pro výrobu železničních dvoukolí (lisováním s koly).

Ostatní hřídele

Jakékoliv další hřídele, kromě hřídelí pro lodní průmysl, části strojů a kované tyče.