Hutě

Hutě

Produktem v tomto segmentu jsou nejen opravy (běžné, střední i generální) stávajících výrobních zařízení, potrubních rozvodů, ocelových konstrukcí, ale součástí produktu jsou také montáže nových investičních a modernizačních celků, které přispívají jak k modernizaci výrobních zařízení z pohledu kvality a ekonomiky výroby, ale současně přispívají i ke zlepšování životního prostředí. Dalším významným aspektem je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců v těchto provozech.

Uvedený produkt je realizován zejména při opravách či modernizacích těchto výrobních zařízení (provozů) a jejich součástí:

 • vysoké pece
 • ohřívače větru
 • granulace strusky
 • ocelárny
 • válcovny
 • koksárenské baterie
 • aglomerace
 • vápenné hospodářství
 • dělící linky a dopravníky
 • kouřovody a potrubní systémy
 • potrubní a kabelové mosty