Hutní montáže a.s.

Hutní montáže a.s.

Společnost Hutní montáže je v rámci ČR tradiční a největší firmou pro montáže, opravy a údržbu a patří v této oblasti také k největším v rámci EU. Hutní montáže jsou orientovány především na export. Kromě tuzemského trhu působí HM na trzích zahraničních, především v zemích EU, ale také v zámoří. Roční tržby společnosti se dlouhodobě pohybují mezi 40-50 mil. €, z toho export činí asi 60 – 80 %.

Společnost disponuje zkušenými řídicími a technickými pracovníky, kvalifikovanými montážními skupinami, technickým zabezpečením pro svářečské práce a kontrolu svarů i mobilní jeřábovou technikou.

Hutní montáže jsou silnou, konkurenceschopnou a stabilní firmou.

Počet vlastních zaměstnanců společnosti je okolo 700 a včetně cca 150 subdodavatelů disponují Hutní montáže celkem 700 dělníky, z toho je 200 svářečů.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci je základní prioritou společnosti.

  • Sídlo: Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava
  • Tel.: +420 595 951 111
  • E-mail: gr@hutni-montaze.cz
  • IČ: 15504140
  • Společnost je registrována  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 143.
  • Z hlediska DPH je společnost registrována v dalších zemích: Švédsko (SE502062697301), Slovensko (SK2020336857), Německo (DE261236195), Nizozemí (NL822925710B01), Uruguay (21 540500 0015), JAR (2013/191295/10), Bulharsko (BG203670965), Polsko (PL5262975917), Finsko (FI21789629), Norsko (NO987265531 MVA).
  • Společnost Hutní montáže, a.s. je členem VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a je vlastněna společnostmi VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., obě se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava.
  • Výroční zpráva 2015
  • Výroční zpráva 2016

Pozvánka na valnou hromadu - valná hromada odvolána

Představenstvo společnosti Hutní montáže, a.s.. se sídlem Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 155 04 140, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 143, odvolalo ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se měla konat dne 26.6.2017 od 10.00 hodin v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (6. patro, č. dv. 610).

Pozvánka na valnou hromadu (PDF)

Odvolání valné hromady (PDF)