I - DEAS - příklady

Rozložení redukovaného napětí dle HMH v plunžrové traverze lisu 120 MN při excentrickém kování

Počítání pro kovárnu NS 340 VHM

ideas

Zalité čepy ve struskových pánvích

Řešení pro firmu GVA Krefeld

ideas

Namáhání při zvedání pánve.

Podstavec pro mezinárodní přepravu těžkých hřídelí

Řešení pro firmu Alstom

ideas

Řešeno namáhání pro všechny způsoby přepravy i zvedání.