Koksovny

Koksovny


V rámci tohoto oboru nabízíme dodávky strojních částí pro provoz a obsluhu koksárenských baterií a náhradní díly.

Obsluhovací stroje pro sypný provoz:

  • Plnicí vozy
  • Výtlačné stroje srovnávací
  • Vodicí vozy

Obsluhovací stroje pro pěchovaný provoz:

  • Převáděcí vozy nebo stroje pro obsluhu stropu
  • Výtlačné a pěchovací stroje
  • Vodicí vozy