Kompletní dodávky elektrooceláren

KOMPLETNÍ DODÁVKY ELEKTROOCELÁREN

Našim zákazníkům nabízíme komplexní řešení včetně realizace elektrooceláren „na klíč". Rozsah dodávek zahrnuje vše od studií proveditelnosti a konzultačních služeb pro investory až po dodávky jednotlivých technologických zařízení nebo technologických celků na klíč včetně zajištění stavební části v tuzemsku i zahraničí. Komplexní služby pokrývají řízení projektů, supervizi na staveništi, uvádění do provozu, školení obsluhy a v neposlední řadě veškeré servisní služby.

Již od samotného návrhu je kladen důraz na ideální řešení, plnou optimalizaci celého závodu s ohledem na pořizovací náklady i na náklady pro provoz a rozvoj v příštím období. Pro kompletní funkčnost celého procesu jsme také schopni nabídnout doplňující zařízení jako kontilití, dopravy přísad, plynočistírny, vodní hospodářství, kyslíkárny, kompresorovny, nejmodernější systémy řízení celých závodů a mnohé jiné.