Materiálová doprava

Materiálová doprava

Tradiční obor, který zahrnuje dodávky skládkovacích systémů pro manipulaci sypkých hmot, koksoven a vysokých pecí.

Skládkovací systémy a úpravny rud zahrnují především manipulaci s materiálem, do které patří především skládkové stroje (zakladače, naběrače, kombinace předešlých strojů, shrnovače), dále pak dopravníky a mlýny uhlí. Koksovny zahrnují strojní vybavení pro oba druhy provozů výroby koksu (pěchovací a sypný provoz) a zároveň strojní zařízení pro obsluhu koksovacích baterií.

Vysoké pece zahrnují dodávky nejen plášťů pece, ale i vyzdívky, chlazení, ocelové konstrukce, zavážecí zařízení pece (zde patří skipové výtahy, jámy, sazebny, ohřívače větrů včetně potrubí a dmyšných souprav), plynočistírny (suché se šnekovými podavači a uzávěry a mokré kde jsou použity skrubry a venturiho pračky.

Pásová doprava úzce navazuje na obory manipulace se sypkými hmotami a těžbu nerostných surovin a je dalším produktem, který společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. nabízí. Pásová doprava může být součástí komplexních dodávek pro povrchovou těžbu či skládkové stroje čímž bude završena komplexní dodávka technologického celku rypadlo-pásová doprava-zakladač, ale dle požadavků zákazníka může být pásová doprava dodávána samostatně. V nabídce naší společnosti je pásová doprava různých délek a šířek dopravníků dle požadavků zákazníka.