Mechanické vlastnosti materiálů

Zjišťování mechanických vlastností materiálů

Zjišťujeme mechanické a technologické vlastnosti oceli, slitin a neželezných kovů, provádíme zkoušky základních mechanických vlastností, technologické zkoušky a další speciální služby podle dodaných požadavků a předpisů zákazníka. Např.: zkouška tahem, zkouška rázem v ohybu, zkouška tvrdosti, lámavosti, návarové ohybové zkoušky, DWTT.

Typy materiálů Zkouška Popis zkoušky
Kovové materiály Zkouška tahem za pokojové teploty,
za zvýšených teplot,
tupých svarových spojů
Zkouška rázem v ohybu za pokojové teploty,
za snížených teplot,
za zvýšených teplot
Zkouška tvrdosti podle Brinella HBW,
podle Rockwella HRC,
podle Vickerse HV
Zkouška ohybem  
Zkoušky trubek zkouška trubek tahem prstence,
zkouška trubek smáčknutím,
zkouška trubek rozšiřováním prstence
Návarová ohybová zkouška  
Zkouška střihem  
Čelní zkouška prokalitelnosti (Jominiho test)  
Zkouška padajícím závažím