Modernizace Blokovny

Modernizace Blokovny

Základové konstrukce

Objednatel:Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Místo stavby:Třinec, lokalita TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Realizace:07/2017 - 10/2017
Finanční objem:28 959 829,- Kč bez DPH

Stavba je umístěna v areálu Třineckých železáren.

Předmětem realizace bylo zhotovení mohutných a členitých základových konstrukcí pro objekt Blokovny včetně zámečnických a kotvících výrobků pro budoucí montáž nové technologie.

Stavba byla mimořádně náročná kvůli složitým přístupovým trasám k místu realizace a také díky svému napjatému harmonogramu. Náročnost stavby vyžadovala vícesměnný provoz a prakticky kontinuální lití betonu. 

Stavební práce probíhaly za provozu v sousedících objektech a na přilehlých komunikacích.

Fotografie