Mosty

Montáže ocelových konstrukcí silničních a železničních mostů  

Produktem jsou montáže ocelových konstrukcí silničních a železničních mostů, lávek pro chodce a cyklisty. Montáže jsou zajišťovány jak v rámci nově budovaných infrastruktur, tak i při rekonstrukcích stávajících mostů. Produkt zajišťujeme prostřednictvím vlastních pracovníků a vlastní mechanizační techniky vč. navržení a zpracování technologických a svařovacích postupů montáže. Jako součást produktu je zajištění komplexních subdodavatelských potřeb, jako jsou výroba jednoúčelových pomůcek pro montáž, geodetické práce, nedestruktivní zkoušky, podpěrné a obslužné konstrukce (PIŽMO, lešení). Konstrukčně se jedná o mosty spřažené, příhradové, obloukové, zavěšené a trámové. Produkt je realizován nejen na území ČR, ale i v zahraničí.