Nádrže, ČOV, bioplynové stanice

 

Nádrže ze smaltovaných plechů jsou využívány jako skladovací nádrže (zásobníky, sila, nádrže s podjezdnou konstrukcí, sprinklery a jiné) a procesní nádrže čistíren odpadních vod a bioplynových stanic.

Nádrže jsou určeny pro:

Zemědělství

Skladovány jsou tekutá hnojiva (DAM aj.), krmné směsi, obiloviny, zrniny, vlhké zrniny, kejda, močůvka, siláž, senáž aj.

Skladování sypkých hmot 

V nádržích je skladován vápenec, cement, popílek, dřevní odpad, štěrkopísky, granulované plasty, sůl, saze a jiné. Nádrž je možno provést v podjezdném provedení se závěsnými smaltovanými výsypkami.

Skladování kapalin 

V nádržích je skladována pitná voda, odpadní voda, požární voda, odsolená voda, solanka, nafta, amoniak, vápenné mléko a jiné chemikálie v rozsahu chemické odolnosti smaltu.

Nádrže na sůl a solanku

Nádrže jsou určeny pro skladování soli a solanky pro zimní údržbu silnic a dálnic. Jedná se o kompletní dodávky nádrží včetně veškerých ocelových konstrukcí.

Požární nádrže

Zásobníky jsou určeny pro skladovaní požární vody která napájí sprinklerové hasící systémy. Konstrukce nádrží je podle standardu FM Global.

Procesní nádrže čistíren odpadních vod (ČOV), bioplynových stanic (BPS) a průmyslových technologií

Pro čistírny odpadních vod je dodávána kompletní technologie nebo jednotlivé technologické nádrže jako aktivační nádrže, usazovací nádrže, skladovací nádrže, homogenizační nádrže a neutralizační nádrže, v bioplynových stanicích to jsou kromě kompletní technologie BPS také samostatné fermentory, dohnívací nádrže, homogenizační nádrže, skladovací nádrže, plynojemy aj.

Akumulace pitné vody

Jsou určené k zásobování obyvatelstva.