Nedestruktivní zkoušení

Nedestruktivní zkoušení

Poskytujeme odborné služby spojené se zkoušením materiálů, výrobků a polotovarů v oblasti základních nedestruktivních metod zkoušení na vysoké profesionální úrovni (LEVEL III). Provádíme zkoušení prozářením, ultrazvukem, magnetickými prášky, kapalnými penetranty.

Typy materiálů Zkouška
Základní materiály, polotovary a hotové výrobky na bázi kovů Zkouška prozářením
  Zkoušení ultrazvukem
  Zkoušení magnetickým práškem
  Zkoušení kapalnými penetranty
  Vizuální zkouška