Outsourcing a telekomunikace

OUTSOURCING A TELEKOMUNIKACE

Navazujeme na inovativní práci svých předchůdců, kteří se automatizovaným zpracováním dat zabývají více než 85 let a vždy přinášeli, přinášejí a budou přinášet svým zákazníkům progresivní řešení zaměřené na podporu jejich podnikání, bezpečí, komunikaci a další oblasti života. Pro zajištění kvalitních poskytovaných služeb a realizaci řešení disponujeme týmem profesionálů, kteří na základě dlouhodobých zkušeností, znalostí moderních technologií a zvládnutí pracovních postupů včetně nezbytné spolupráce se školami a vědecko výzkumnými pracovišti dokáží navrhnout vhodné řešení, které plně uspokojí požadavky zákazníka.

Na těchto základech budujeme dlouhodobé a významné partnerství nejen se zákazníky, ale i s partnery – předními producenty informačních technologií, jejichž řešení úspěšně implementujeme. V dnešní době přinášíme řešení podporující nejen vlastní výrobní, obchodní, finanční a logistické procesy ve skupině VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, ale ve stále vyšší míře zvyšují přidanou hodnotu strojírenských produktů, pomáhají zvyšovat bezpečnost a kvalitu života běžných občanů.

Budujeme a spravujeme několik WAN sítí pro velké průmyslové areály, kombinované systémy na metalice, optice a radiových spojích. Budujeme optické spoje pro internetové poskytovatele. Zajišťujeme úplný proces od projektování, přes výstavbu po finalizaci.