Aktuality

Powrót

Nebezpečný komín vítkovické Aglomerace byl po 16 letech odstřelen

Dlouhých 16 let od prvního rozhodnutí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2003 o odstranění škodlivin čekala Ostrava na zbourání zhruba 60 let starého komína v lokalitě bývalé Aglomerace v Ostravě – Vítkovicích. Objekt a jeho okolí kontaminované olovem, arsenem, polychlorovanými bifenyly a dalšími karcinogenními látkami dnes s povolením všech zainteresovaných institucí, včetně rozhodnutí Českého báňského úřadu, odstřelila specializovaná firma. Střelmistr Petr Šobíšek použil 100 kilogramů trhaviny umístěné do 120 vrtů.

„Omlouváme se všem Ostravanům, že na likvidaci škodlivin v komíně museli čekat tak dlouho, ale byli jsme vázáni vypsáním státního tendru na sanaci starých zátěží a v poslední době nás významně blokovaly nesmyslné obstrukce aktivistů," uvedl generální ředitel a předseda představenstva Vítkovic, a.s. Rodan Broskevič. Nyní se sanovaná oblast dočká více než 4 400 stromů a bude připravena jako zóna pro lehký průmysl. S investory by měla do lokality přibýt také pracovní místa.

„Nabídneme zasíťované pozemky s dopravním napojením na silnici i železnici investorům a developerům, aby vybudovali  hi-tech provozy, zázemí pro IT a lehký průmysl. Na to je oblast bývalé Aglomerace ideální a je velkou šancí pro rozvoj nových věcí v Ostravě," komentoval předseda dozorčí rady Vítkovic, a.s. Jan Světlík.  

Aglomerace je asi nejhorším pozůstatkem centrálně nadiktované spolupráce průmyslu v rámci někdejšího socialistického bloku. Do Vítkovic, které původně měly svůj kvalitní železnorudný důl ve Švédsku s velmi kvalitní rudou, se z rozhodnutí socialistické vlády začala vozit nekvalitní ruda se spoustou hlušiny z bývalého SSSR, kterou bylo nutné dále upravovat. V Ostravě se v Aglomeraci (kvůli tomu vybudované) draze a zbytečně přepracovávala na koncentrovaný granulát. Červený prach z výroby pelet pro vysoké pece z rudy s nižším obsahem železa byl pověstný a patrný i daleko za hranicemi regionu. Dva až tři miliony tun rudného aglomerátu ročně se na okolí podepsaly zásadním znečištěním.

Vítkovice v rámci sanací v minulosti vyčistily již velkou část původního území někdejších problémových provozů. První etapa „očisty Vítkovic" byla zahájena už v roce 1998 likvidací technologické části koksovny. Od té doby došlo k odstranění starých ekologických zátěží již na mnoha lokalitách, a to:

  • Koksochemie - odstranění kontaminovaných staveb, technologií a části zemin v chemické části koksovny (2001 – 2003);
  • odstranění Tvarovkové slévárny – sanace zemin a podzemních vod (2006);
  • VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. – dílčí sanace zemin (2008);
  • Kovárna Kunčice – sanace zemin a podzemních vod (2008 – 2010);
  • Mostárna Lískovec – sanace zemin a podzemních vod (2008 – 2012);
  • Štěrková kolej – sanace zemin (2011 – 2016);
  • Halda Hrabůvka – sanace zemin (2015 – 2017);
  • Aglomerace – probíhá sanace zemin a stavebních objektů, jedním z nich je i komín.  Vlastní sanační práce byly zahájeny v červenci 2018 a původní předpokládaný termín jejích ukončení byl v říjnu 2019. Vzhledem k aktivitám spolku Svatý Václav a jejich podporovatelů však dochází ke zpožďování prací. Dokončením sanace po odstřelu komína dojde mj. ke zkvalitnění biokoridoru v těsné blízkosti řeky Ostravice.   

Aktivisté ze spolku Svatý Václav blokovali likvidaci komína od loňského června. Ministerstvo kultury však ani po jejich žádosti neprohlásilo komín za kulturní památku. Zachovalo tak v platnosti původní stanoviska památkářů. Stejně tak rozhodnutí ČIŽP beze změny nařizuje likvidaci 42 objektů v Aglomeraci. Neuspěli ani s odvoláním proti odstřelu komína, kterým se musel zabývat Český báňský úřad. Dosáhli však oddálení konce sanace minimálně o půl roku a mimořádného zvýšení nákladů na celý související proces, a to zejména na úkor státního rozpočtu.

Kromě brutálního znečištění vykazoval komín i závažné statické vady, prokázané statickými posudky, které vedly mj. k vyhlášení ochranného bezpečnostního pásma v okruhu 150 metrů kolem komína. Záběry z dronu pak letos potvrdily, že objekt se samovolně drolí a praskají na něm kovové skruže, které také hrozily pádem.  

„Vítkovice si jako vlastník uvědomují, že by Aglomerace bez sanace představovala rizika pro životní prostředí a občany. Jsme rádi, že sanace nyní pokročí rychlejším tempem ke zdárnému konci," uvedl R. Broskevič, který se za společnost Vítkovice podílel na přípravě sanace někdejší Aglomerace. Nový lehký průmysl by mohl v oblasti začít vznikat do dvou let.