Biogazownie

Biogazownie

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych stanowi nowy kierunek w polityce energetycznej rozwniętych państw zachodnich. Dzięki wsparciom rządowym i gwarancjom poziomu cen kontraktowych energii, ten rodzaj inwestycji należy do najbardziej bezpiecznych i opłacalnych. Biogazownie są ogólnie układami technologicznymi, które przetwarzają substraty biologicznie rozkładalne (biomasę) a jednocześnie wykorzystują uzyskany w ten sposób biogaz do produkcji energii elektrycznej i ciepła, lub do produkcji równoważnika gazu ziemnego (CNG-CBG), który może być następnie wykorzystany np. do napędzania pojazdów silnikowych.

Podstawowym elementem strukturalnym stacji biogazu oferowanych przez spółki z grupy VÍTKOVICE, są wielkogabarytowe skręcane zbiorniki z blach emaliowanych. Zbiorniki te są produkowane w Vitkovicach od ponad 40 lat. Nadają one niewątpliwie naszym biogazowniom ich charakterystyczne i unikatowe właściwości. Podczas wspomnianego okresu ich wytwarzania, spółka nasza zrealizowała ponad 15 000 sztuk tych zbiorników. Sercem funkcjonalnym stacji biogazu są zbiorniki emaliowane stanowiące reaktory anaerobowe (fermentory), które zawierają w swojej konstrukcji wiele naszych unikatowych rozwiązań, w tym wiele patentów i wzorów przemysłowych.