Chemické analýzy a rozbory

Chemické analýzy a rozbory

Provádíme analýzy surového železa, všech typů ocelí a litin, neželezných kovů, feroslitin, strusek, nekovových a žáruvzdorných materiálů, kapalných vzorků (výluhů), olejů, maziv a paliv metodami klasické analytické chemie i moderními fyzikálně-chemickými metodami – optickou emisní spektrometrií, rentgenfluorescenční spektrometrií a atomovou absorpční spektrometrií. Pomocí gama spektrometru testujeme hmotnostní aktivitu kovů.

Typy materiálů Stanovované prvky, vlastnosti
Surové železo, všechny jakosti oceli, litina Kompletní rozbor, včetně stanovení N2, H2 a O2 a hmotnostní aktivity, včetně oprávnění pro zkoušení materiálů a komponent pro jadernou energetiku
Oleje, motorová paliva Stanovení P, S a Cl
Šamoty, písky, chromitové písky, cementy, magnezit, chrommagnezit, malty, dinas, lupek, korund, jíl, bauxit, andaluzit, slagmag, zirkonové tvárnice Dle materiálu:
SiO2 ,Al2O3, Fe2O3,FeO, Fekov, Cr2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, ZrO2,C, S, ztráta žíháním, pH
Pervit, popex, popílek, vápna, hliníkové stěry, alcaten, kazivec, altofil, ferux, grapos, thermoteckt Dle materiálu:
SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, TiO2, P2O5, K2O, CaF2, CaCO3, Cr2O3, Na2O, K2O, C celk., S celk., nerozložitelný podíl, H2Ocelk., reaktivita vápen, rozsevy vápen, ztráta žíháním
Uhlí, koks, nauhličovadla, alternativní paliva, pevná paliva H2O, popel, prchavá hořlavina, S, C, N, H, spalné teplo (popř. výhřevnost)
Strusky SiO2, Cr2O3, MgO, MnO, Al2O3, CaO, P2O5, TiO2, FeO, Fe2O3, Fe kov., Fe celk., S celk.
Odprašky z filtrů EP Stanovení:
SiO2, Fecelk., Fekov, FeO, Fe2O3, Al2O3, TiO2, Cr2O3, V2O5, MnO, Cacelk., MgO, P2O5, Na2O, K2O, Ccelk., Scelk., Ni, Cu, Zn, Pb, Cd,
Brusné kotouče Fe, Cl, S
Slitiny na bázi hliníku, niklu, zinku, cínu, mědi, olova, titanu Dle materiálu:
Al, Mg, Si, Cu, Zn, Pb, Fe, Mn, Sn, Co, Ni, C, P, S, Cr, H2
Feroslitiny-FeSiMn, FeCaSi, FeMo, FeNi, FeB, FeSi, FeCr, FeAl, FeV, FeW, FeSiZr, FeS, FeNb, FeP, MoO3, modifikátor NiMg, litvar Dle materiálu:
Mn, Si, P, S, Ca, Fe, Al, C, Mo, Cu, Ni, Cr, Co, B, Mg, Zn, Pb, W, Zr, S celk., Fe celk, Ti, Nb+Ta, As
Vody Obsah kovů metodou AAS
Maziva voda (destilačně), mechanické nečistoty, bod vzplanutí
Jiné Látky rozpustné v xylenu (LRX), stanovení netěkavých uhlovodíků (tuků) v perchlorethylenu, netěkavé uhlovodíky v ocelových lahvích, mechanické nečistoty v tlakových lahvích

Pozitivní Materiálová Identifikace přímo u zákazníků

Oceli, litiny, slitiny na bázi Ni,Cu,Al,Co Positivní Materiálová Identifikace (PMI):
Měření chemického složení kritických prvků, jejich dokladování a přiřazení materiálové specifikace, rozhodnutí, zda testovaný materiál odpovídá/neodpovídá (ü/X) specifikaci, rozhodnutí, zda testovaný materiál je/není (ANO/NE) stejný jako srovnávací kus. (Bez odběru vzorků)