ČOV

 

Společnost VÍTKOVICE ENVI již 50 let vyrábí a dodávají do ČR i zahraničí velkoobjemové nádrže, šroubované ze smaltovaných plechů vlastní výroby. Tyto plechy jsou základním stavebním prvkem a význačným rysem vítkovických ČOV HYDROVIT. 

Čistící proces našich ČOV je založen na  biologickém čištění dlouhodobou aktivací a aerobní stabilizací kalu. Vysoké účinnosti odstranění organických látek za současného výrazného snížení sloučenin dusíku se dosahuje kombinací nitrifikace a denitrifikace. Na přání lze zařadit chemické odstraňování fosforu, případně jiných prvků a sloučenin. Nabízíme komplexní služby, dlouholeté zkušenosti a vlastní know-how při realizaci technologických celků nebo komponent biologických čistíren odpadních vod, které jsou výsledkem spolupráce s předními vodohospodářskými odborníky.

Naše společnost má pro dodávky programu ČOV vlastní projekční, konstrukční, výrobní, dodavatelské a servisní kapacity.

 

VÝHODY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD (ČOV) ZE SMALTOVANÝCH PLECHŮ

 • KRÁTKÁ DOBA VÝSTAVBY
  • dodávka 3 měsíce po podpisu kontraktu
 • NÍZKÉ NÁROKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
 • VARIABILNOST USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGIE
  • snadná modifikace nadzemních nádrží
  • jedno nebo vícelinkové uspořádání ČOV
  • snadné modulové rozšíření technologie
 • MINIMÁLNÍ A SNADNÁ ÚDRŽBA
  • konstrukčně jednoduché zařízení
  • hladký povrch nádrže se snadnou údržbou a dlouhodobou životností
  • automatický záskok hlavních agregátů
  • kontinuální kontrola těsnosti nádrží
 • SNADNÁ LIKVIDACE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
  • nádrže a technologické zařízení lze sešrotovat jako kovový odpad
  • případně lze nádrže demontovat a smaltované plechy použít na jiné účely