Demontáže zařízení - Kyslíkárna

Demontáže zařízení - Kyslíkárna

Demolice

Objednatel:LINDE VÍTKOVICE a.s.
Místo stavby:Ostrava - Hulváky
Realizace:10/2015 - 02/2016
Finanční objem:4 922 240,- Kč bez DPH

Dle smlouvy o dílo prováděl zhotovitel strojní demontáž objektu 302-zařízení kyslíkového aparátu NKP 4 a objektu 303-plynojem kyslíku 2000 m3. Uvedené objekty byly demontované strojně po úroveň terénu, včetně technologického zařízení a třídění odpadů (OK, vata, hliník). Dále byly ručně demontovány technologické části objektu 304-demontáž kompresorů, zařízení v hale strojovny a objekt 305-demontáž zařízení kyslíkového aparátu NKP1 (demontáže potrubních systémů, tepelné izolace a čediče, demontáže turbokompresorů).

Fotografie