Dodávka uhelných práškových kotlů

Komplexní dodávka uhelných práškových kotlů v rozsahu výkonů 100 - 500 MWe

Specializujeme se na vlastní vývojovou řadu práškových uhelných kotlů ve výkonovém rozmezí bloku 100 – 500 MWe, které na přání zákazníka díky vlastnictví know-how na tuto řadu kotlů uzpůsobujeme na míru danému projektu. V projektové a konstrukční fázi projektů jsme schopni zajistit zpracování dokumentace od úvodní myšlenky přes všechny stupně projektové přípravy a vlastmího projektu až do zpracování výrobní dokumentace a následně dle této dokumentace provést výrobu, montáž a uvedení do provozu.

Díky rozsáhlé výrobní základně máme takřka kompletní výrobu tlakových a netlakových části kotlů pod přímým dohledem pro dosažení požadované vysoké kvality, životnosti a spolehlivosti zařízení.