Dodávky tepelných elektráren

Komplexní dodávky tepelných elektráren „na klíč" (EPC)

V rámci EPC projektů realizujeme projekty od stádia úvah o stanovení koncepce projektu až po uvedení do provozu těchto nových energetických zdrojů. V návaznosti na potřeby zákazníka jsme způsobilí zajistit projekty, výrobu, dodávky, montáže a uvedení do provozu od těžby uhlí, přes skládkování a úpravu paliva, hlavní výrobní blok (kotelna + strojovna), odprášení, odsíření, vodní hospodářství, manipulace, úprava a zpracování vedlejších energetických produktů, vyvedení elektrického (případně tepelného) výkonu do externí distribuční sítě, stavební část všech stavebních projektů, technologické nosné ocelové konstrukce, doprava a příprava vápence, chladící okruh včetně chladících věží a další přidružené technologie, diagnostika stavu komponent provozovaných energetických zařízení, monitorovací systém, záruční a pozáruční servis.