Ekoengineering

Rolnictwo

Produkty działu Ekoengineering obejmują przede wszystkim dostawy dla rolnictwa. Zbiorniki emaliowane do magazynowania gnojowicy bydlęcej, od trzody chlewnej i pozostałych ścieków pochodzenia rolniczego. Również do magazynowania nawozów płynnych (RSM i inne).

Magazynowanie substancji sypkich

W zbiornikach może być magazynowany wapń, cement, popiół lotny, odpad drzewny, żwir, granulowane plastiki, sól, sadze i inne. Zbiornik można również wyprodukować w wykonaniu z zawieszonymi emaliowanymi lejami załadowczymi.

Magazynowanie cieczy  

W zbiornikach może być magazynowana woda pitna, ścieki, woda gaśnicza, ropa naftowa, amoniak, mleko wapienne i inne chemikalia w zakresie odporności chemicznej emalii. Zbiorniki procesowe oczyszczalni ścieków, biogazownie i przemysłowe technologie (energetyka i inne). Zbiorniki aktywacyjne, osadzające, magazynujące, uśredniające i neutralizujące dla oczyszczalni. Dla biogazowni także samodzielne fermentory, zbiorniki gazu, masy pofermentacyjnej, uśredniające i magazynujące.

Kompleksowe dostawy oczyszczalni ścieków:

  • Oczyszczalnie ścieków HYDROVIT® SBR - zbiornik pojedynczy z trybem pracy nieciągłej z wydajnością 500 – 2 000 RLM.
  • Oczyszczalnie ścieków HYDROVIT® SI - zwarta oczyszczalnia kompaktowa z wydajnością 2 000 - 10 000 RLM.
  • Oczyszczalnie ścieków HYDROVIT® P - swobodny zestaw zbiorników biologicznych typu P z wydajnością 10 000 - 100 000 RLM

Kompleksowe dostawy biogazowni

Biogazownie dla przerobienia gnojowicy trzody chlewnej i bydlęcej w kombinacji z pozostałym materiałem biodegradowalnym (mączka mięsno-kostna, osad celulozowy, itp.) i resztki z produkcji rolniczej. Wydajność od 350kW do 5000kW.

Ochrony powierzchni

  • piaskowanie produktów dostarczonych zgodnie z ČSN ISO 8501 
  • ogniowe natryskiwanie materiałów, części maszynowych, urządzeń, blach i konstrukcji stalowych w celu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z ČSN EN 22 063 
  • specjalne natryski ogniowe – propozycje renowacji części i urządzeń z wykorzystaniem powłok zgodnie z ČSN EN 657, DIN 32 530 – metalowe, metalowo-ceramiczne, ceramiczne.