FN OSTRAVA – STACIONÁŘ PRO UCELENOU REHABILITACI V PSYCHIATRICKÉ PÉČI

FN Ostrava – stacionář pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči

Rekonstrukce

Objednatel:Fakultní nemocnice Ostrava
Místo stavby:Ostrava - Poruba
Realizace:03/2016 - 10/2016
Finanční objem:33.8 mil. Kč bez DPH

Stavba započala demolicí stávajících konstrukcí. Kromě nosných konstrukcí a železobetonového stropu bylo vybouráno vše.

Následně bylo provedeno půdorysné rozšíření objektu, tzn. částečné nové základy, kompletní nové vyzdívky a doplnění zastřešení.

Objekt je tvořen třemi dilatačními celky A, B (stacionář) a C (trafostanice). Všechny dilatační celky jsou vybavené rozvody elektro, slaboproudu, VZT, ZTI, ÚT. Stěny objektu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a provětrávanou fasádou. Zvláštnosti KZS je konečná povrchová úprava, která imituje pohledový beton.

Střecha objektu je provedena ve skladbě polystyren, PVC fólie, geotextilie a kačírek. Co se týká dilatačních celků A, B, zde jsou provedeny nové sádrové omítky stěn, SDK příčky, sádrokartonové a minerální podhledy. Vnější výplně otvorů, včetně světlíků, jsou hliníkové. V sociálních místnostech jsou provedené keramické obklady a dlažby, v ostatních místnostech PVC podlahy.

Součásti díla bylo také provedení přeložky NN, přípojky slaboproudu a ZTI (voda, kanalizace) a dále úprava okolních zpevněných ploch.

Fotografie