GIS software

GIS software

Nedílnou součástí IZS jsou geografické informační systémy. Máme vlastní řešení postavená nad technologiemi společností ESRI a Latitude Geographics, jejichž jsme mnohaletými partnery. Dodáváme různé aplikační řešení pro celou škálu činností v oblasti GISu, která jsou použita v různých oblastech, nejen pro IZS. Nejsme ale limitování pouze IZS, integrujeme také další návazné systémy, zvláště ve zdravotnictví. 

Mapový klient pro IZS

Mapový klient pro dispečerská pracoviště 

Plničky RÚIAN, ISKN, JSDI

Multiplatformní plničky dat pro RÚIAN, ISKN, JSDI 

Software na hromadné řízení ArcGIS serverů

Software umožňuje hromadně řídit konfigurace více ArcGIS serverů, zajišťuje jednotnou konfiguraci 

Mapový portál obce

Mapový portál podporující základní funkce obce pro potřeby úřadu a občanů 

Datasheet

Geocortex Essentials

Aplikační framework pro tvorbu mapových (webových a mobilních) aplikací nad ArcGIS platformou

Geocortex Analytics

Monitorování a správa ArcGIS aplikací

Geocortex Active Operation Picture

Rozšíření pro vizualizaci objektů, dějů, událostí a změn jejich stavu v mapě

Zákaznický software GIS

Dodávka SW pro vizualizaci, zpracování a analýzu dat v mapovém prostředí (práce s geodaty)

Geocortex Workflow 5

1. Geocortex Workflow 5

Geocortex Workflow 5 je pracovní postup, který zajišťuje zpracování mapové úlohy, jejíž výsledek vidí uživatel ve webové nebo nativní mapové aplikaci. Jako příklad jednoduché mapové úlohy může být třeba vyhledání adresy uživatelem z nabízených kandidátů na formuláři a jejich zvýraznění v mapě.

Mapová aplikace, kde lze použít Geocortex Workflow 5, může být vytvořena pomocí:

  • Geocortex Essentials Manager (tvorba online a offline aplikací).
  • Web AppBuilder for ArcGIS (tvorba online aplikací).

Hotová workflow jsou nasdílena na ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS.

Geocortex Workflow 5 se vytváří pomocí nástroje Geocortex Workflow 5 Designer. Jako skriptovací jazyk slouží Javascript.

2. Geocortex Workflow 5 Designer

Geocortex Workflow 5 Designer je samostatný produkt, který lze koupit i bez licence pro Geocortex Essentials Manager. Geocortex Workflow 5 Designer se spouští ve webovém prohlížeči.

Výhody:

  • Při sestavování workflow si lze si vybrat ze 150 vestavěných aktivit.

Nevýhody:

  • V současné době nelze ve workflow používat SQL dotazy do lokálních databází, ale v brzké době to bude možné, jelikož Geocortex Workflow 5 Designer se průběžně vyvíjí.

3. Použití Geocortex Workflow 5 v nástroji Web AppBuilder for ArcGIS

Pracovní postupy Geocortex Workflow 5 se přidávají do Web AppBuilderu for ArcGIS prostřednictvím předpřipravených widgetů Geocortexu, které jsou hostovány na webovém serveru.

Widgety Geocortexu je třeba nejprve registrovat v Portal for ArcGIS (nebo ArcGIS Online) a poté je ve Web AppBuilderu for ArcGIS přiřadit do webové aplikace - viz:

Vlastní Geocortex Workflow 5 vybereme z hotových workflow při konfiguraci widgetu – viz:

4. Použití Geocortex Workflow 5 v nástroji Geocortex Essentials Manager