Hydrovit SBR

 

Čistírna s výkonem 500 - 2000 ekvivalentních obyvatel.

Pracovní prostor čistírny je tvořen jedinou nadzemní smaltovanou nádrží s diskontinuálním procesem čištění. Tato nádrž plní díky automatickému řízení funkci aktivační i dosazovací nádrže. Automatický systém umožňuje reagovat v širokém rozmezí na změny látkového a hydraulického zatížení. Funkčnost čistírny je tak zaručena již při 30 % nátoku. Použitá technologie čištění aktivovaným kalem zaručuje vysoký a stabilní efekt odbourání znečištění. Střídání provzdušňování a prostého míchání zajistí nízké zbytkové znečištění BSK5 a N - NH4 ve vyčištěné vodě. Jemnobublinný provzdušňovací systém s regulací výkonu výrazně snižuje provozní náklady a omezuje pachy. To spolu s dmychadlem s nízkou hlučností umožňuje výstavbu čistírny v blízkosti občanské zástavby.

Fotografie: Litva - Salantai

Fotografie: Litva - Vydmantai

Fotografie: Norsko - Eidsfos

Fotografie: Rusko - Jaroslavsko