Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém 

V oblasti integrovaného záchranného systému působí naše společnost a její předchůdci od roku 1992. Dodáváme dispečerské systémy pro různé operační složky a umíme vzájemně propojit všechny složky integrovaného záchranného systému. Naše řešení opakovaně získávají mezinárodní ocenění a opakovaně se účastníme mezinárodních projektů zlepšujících reakční doby a přesnost záchranných složek.

Mezi nejvýraznější naše systémy patří celorepublikový systém pro příjem tísňové linky 112, Integrované bezpečnostní centrum Moravsko-slezského kraje a podpora některých z největších GIS systémů v České republice.