Duševní vlastnictví

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Ochraně duševního vlastnictví se společnost věnovala již na samém začátku minulého století. Ještě před vydáním říšského zákona o patentech zaměřilo Vítkovické horní a hutní těžířstvo velkou pozornost na sledování rakouskouherských a zahraničních patentů týkajících se hutnictví a hutního strojírenství. Patentový referát vyřizoval záležitosti patentů a licencí. Po válce přibyla agenda přihlašování ochranných známek Vítkovických železáren, agenda rešeršní činnosti a poměrně rozsáhlá agenda zlepšovacích návrhů.

Vznik závodní knihovny ve Vítkovických železárnách se datuje rokem 1918. V té době knihovna obsahovala pouze základní technickou literaturu. Po válce se však rozrostla a knihovní fond představoval cca 16 000 knih s každoročním nárůstem 3 500 nových svazků. Knihovna také výrazně rozšířila své služby pro všechny závody, oddělení i jednotlivce, a to zejména při objednávání a zapůjčování odborné literatury a časopisů včetně zahraničních.

Činnost technické normalizace se datuje od konce 2. světové války, kdy byl vytvořen Úřad pro normalizaci jako vrcholný orgán technické normalizace. Oddělení technické normalizace se zaměřovalo především na tvorbu podnikových norem, do té doby prakticky neexistujících. Koncem 50. let přibyla agenda technických podmínek. Společnost se ve velké míře podílela na tvorbě státních norem, později se začala rozvíjet i činnost při mezinárodní normalizaci ISO. Se změnou koncepce technické normalizace po roce 1989 se přesunula pozornost na zavádění mezinárodních norem a norem EN do systému ČSN a na prohlubování a zkvalitňování předávaných informací.