Jaderná energetika

Jaderné elektrárny

Realizujeme výrobu, dodávky a údržbu včetně náhradních dílů, tlakových nádob primárního okruhu jaderných elektráren, zejména parogenerátorů, kompenzátorů objemu a soustavy potrubí primárního okruhu pro reaktory typu VVER. Vyrábíme a dodáváme tlakové aparáty sekundárního okruhu jaderných elektráren.

Vysokotlaké a nízkotlaké ohříváky páry, tlakové potrubí

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti výroby tlakových nádob systému nízkotlaké a vysokotlaké regenerace páry, zejména dodávek nízkotlakých a vysokotlakých ohříváků páry. Dále zajišťujeme výrobu a dodávku chladičů kondenzátu nízkotlakých ohříváků páry, výrobu a dodávku tlakových nádob primárního okruhu jako jsou parogenerátory, kompenzátory objemu a soustavy potrubí primárního okruhu jaderných elektráren typu VVER, včetně náhradních dílů. Realizujeme dodávky a montáž těžkých technologických konstrukcí pro primární a sekundární okruhy jaderných elektráren všech typů.