Kalibrace měřidel a přístrojů

Kalibrace měřidel, kalibrace přístrojů

Provádíme kalibrace pracovních měřidel a přístrojů pomocí etalonáže s prokazatelnou metrologickou návazností na státní etalonáž ČMI v oborech elektrické veličiny, teplota, tlak, moment síly, délka, rovinný úhel, tvrdost.

Mimo akreditované kalibrační služby provádíme kalibrace hmotnosti, servis vah, opravy stanovených měřidel hmotnosti a půjčování etalonáže hmotnosti.