Klasická energetika

VELKÉ INVESTIČNÍ CELKY

Realizujeme komplexní dodávky tepelných elektráren. Zajišťujeme projekty, výrobu, dodávky, montáže a uvedení do provozu energetických celků od těžby uhlí, přes skládkování a úpravu paliva, hlavní výrobní blok (kotelna + strojovna), odprášení, odsiření, hospodářství, manipulace, úprava a zpracování vedlejších energetických produktů, vyvedení elektrického (případně tepelného) výkonu do externí distribuční sítě, stavební část všech stavebních projektů, technologické nosné ocelové konstrukce, doprava a příprava vápence, chladící okruh včetně chladících věží a další přidružené technologie, diagnostika stavu komponent provozovaných energetických zařízení, dálkový monitorovací systém, záruční a pozáruční servis.

OBNOVA, REKONSTRUKCE, DENITRIFIKACE, VÝSTAVBA

Soustředíme se na dodávku práškových uhelných kotlů o velikosti 100 MWe – 500 MWe, pro které jsme schopni provést úpravy technického řešení dle požadavků klienta. Máme velké zkušenosti s komplexními obnovami energetických zdrojů, rekonstrukcemi kotelen a částí kotlů včetně zefektivnění provozu obnovených bloků – účinnost bloku, snížení spotřeby paliva a vlastní spotřeby bloku, denitrifikace primárními a sekundárními opatřeními a snížení emisních dopadů.