Konstrukce technologické

Konstrukce technologické

V rámci dodávek konstrukcí pro technologii nabízíme výrobu, dodávku a montáž ocelových konstrukcí. Jsou to především ocelové konstrukce sekundárního typu zahrnující příslušenství energetických celků:

  • Ocelové konstrukce zauhlovacích tras – mosty a věže
  • Ocelové konstrukce potrubních mostů – rozvody médií
  • Ocelové konstrukce sil, zásobníků, palivových bunkrů
  • Ocelové konstrukce budov odsíření, denitrifikace
  • Ocelové konstrukce ohříváků vzduchu
  • Ocelové konstrukce koksových baterií a kleštin