Kontejnery

OBYTNÉ MODULOVÉ SYSTÉMY A KONTEJNERY

V případě objektů určených pro občanskou vybavenost jsou tyto požadavky v současné době řešeny výrobou prostorové prefabrikace, kde systém obytných modulů vytváří objekty odpovídající specifickým požadavkům zákazníka. Jedná se o rodinné domky, mateřské školky atd.

CNG KONTEJNERY

Samostatnou skupinou jsou moduly – kontejneryurčené pro následnou montáž technologického vybavení. Jedná se např. o velíny, stacionární plnící stanice CNG nebo o mobilní plnící stanice CNG, kde je zdrojem plynu zásobník CNG-trailer. Soustava plnící stanice a zásobníku tvoří tzv. virtuální plynovod.

BIO A FLEXIVIT

Do této kategorie patří kontejnery určené pro montáž technologie využívající odpadní teplo spalin při spalování bioplynu.