Korozní zkoušky HIC a SSC

Korozní zkoušky HIC a SSC

V naší korozní laboratoři provádíme zkoušení odolnosti vzorků ocelí vůči vodíkem indukovanému praskání (HIC) a vůči praskání indukovanému kombinovaným účinkem napětí (v ohybu i v tahu) a korozního prostředí obsahujícího sirovodík (SSC).

Typy materiálů Zkouška
Oceli HIC zkoušení odolnosti vůči sirovodíkovému praskání
SSC-A zkoušení odolnosti vůči praskání v prostředí sulfanu za současného působení tahu
SSC-B zkoušení odolnosti vůči praskání v prostředí sulfanu za současného působení ohybu