Krizové řízení

Krizové řízení

V návaznosti na systémy operačního řízení jsme vybudovali systémy pro podporu týmů, řešících krizové situace. Naše systémy jim zajišťuji podporu pro přípravu v době klidu, aktuální přehled o stavu, real-time komunikaci mezi lidmi v terénu a případně centrálním dispečinkem a monitoring akcí jednotlivých řešitelů s možnosti následného vyhodnocení. 

Krizový portál organizace

Evidenční, navigační a komunikační portál pro krizové a bezpečnostní složky obcí, krajů a podniků 

Datasheet

 

Digitální povodňový plán

Portál, který v digitální podobě zobrazuje a zpracovává povodňový plán území 

Integrované komunikační centrum

Software pro distribuci informačních zpráv pomocí SMS, e-mailu, XMMP a dalších