MARC - příklady

Výroba nového výrobku – ocelové nádrže na vodík

Simulace nové technologie výroby procesem tváření – zahrdlování ocelové nádoby na vodík 1000 bar, D750/550 x 13000 mm

Postupné zakování konce tlustostěnné trubky rovnými kovadly na hydraulickém lise 120 MN.

Pevnostní výpočty tlakových nádob

Pro potřeby certifikací nových typů ocelových lahví na stlačený plyn jsou prováděny napěťově – deformační simulační analýzy.

Zákazník : VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Je uveden příklad pro ocelové tlakové lahve na CNG D 360 mm – pro kanadský trh.

Celková deformace lahve (3x zvětšeno) pro srovnání s nezatíženou lahví [mm] – tlak 558 bar

Pevnostní výpočty ostatních konstrukcí

Návrh a pevnostní výpočet stripovacích kleští.

Rozložení redukovaného napětí v jednotlivých částech stripovacích kleští při maximální vyvinuté síle při odtržení ingotu z licí jámy svislým tahem vzhůru jeřábového háku.

Rozložení teplot v polotovaru lahve po zpětném protlačení (pro VCY a.s)